Psychosomatische Fysiotherapie is een gespecialiseerde (post-HBO) vorm van fysiotherapie die zich richt op de wisselwerking tussen lichamelijke en psychosociale factoren. Deze therapie benadert gezondheidsproblemen holistisch, dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de gehele mens met zijn/haar gedachten, emoties en gedrag, waarbij zowel fysieke als psychosociale aspecten worden geïntegreerd in de diagnose stelling en behandeling. 

De behandeling wordt individueel afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt en bestaat ​​uit technieken voor zelfregulatie en zelfmanagement (heel belangrijk in uw dagelijkse leven), alsook therapeutisch lichaamswerk met aandacht voor de psychosociale stressoren.

Door te werken aan het verbeteren van lichaamsbewustzijn, het verminderen van spanning en het aanpakken van onderliggende psychologische factoren, helpt psychosomatische fysiotherapie patiënten om beter om te gaan met hun klachten en herstel te bevorderen.

Deze benadering is vooral effectief bij klachten zoals chronische pijn, spanning, vermoeidheid, spanning gerelateerde klachten, hyperventilatie/paniek en psychosomatische klachten waarbij lichamelijke symptomen worden beïnvloed door psychosociale factoren. Door samen te werken met de patiënt als een geheel, streeft psychosomatische fysiotherapie naar een betere kwaliteit van leven en welzijn.

 

Zwaardvegersgaarde

Zwaardvegersgaarde 148
2542 TJ Den Haag
070- 329 66 38

Beresteinlaan

Beresteinlaan 437
2542 JL Den Haag
070- 321 44 44

Zonneoord

Zonneoord 288 D
2544 KM Den Haag
070- 308 20 80

Haagse Zorg

Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
070- 412 01 24

© 2024 Fysiotherapie Zuid-West Den Haag. | Privacy reglement | cookiebeleid